Становища

СТАНОВИЩЕ: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП

Във връзка с разработване на Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в националните паркове изразяваме следното становище:  Браншова камара на месодайното животновъдство категорично възразява срещу предложените с проектите ограничения по следните съображения:  Изготвените проекти не отчитат реалните потребности на животновъдите, особено в районите на националните паркове и тяхната периферия, създават необосновано …

СТАНОВИЩЕ: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП Read More »

Позиция на сектор месодайно животновъдство относно протестите на 23.11.2023 г.

Уважаеми дами и господа,   Предоставяме на Вашето внимание позиция от името на: – Браншова камара на месодайното животновъдство – гр. Пловдив– Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – гр. Сливен– Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България – гр. София   С УВАЖЕНИЕ,– Екип на „БКМЖ“ Позиция: https://mltc.bg/wp-content/uploads/2023/11/23.11.2023-pozicziya-sektor-mesodajno-zhivotnovadstvo.pdf

Проведена работна среща на 12.09.2023г. и отправени предложения за промени СП 2023-2027 г.

Пълен текст на писмото – тук Обръщаме се към Вас във връзка с проведена работна среща на 13.09.2023г. между представители на д-я “Животновъдство” и бранша. По време на заседанието бяха отправени предложения за изменение на първи стълб по СПРЗСР за периода 2023-2027г., които пряко засягат интервенцията “Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК)”. Предложено …

Проведена работна среща на 12.09.2023г. и отправени предложения за промени СП 2023-2027 г. Read More »

Aнализ: Пропуснато месопроизводство за периода 2019-2022г. и потенциал за угояване на ЕРД в България

Пълен текст на анализа – тук Предоставяме на Вашето внимание обобщени данни от анализ, който съставихме за периода 2019-2022г. Изследването се базира на собствени изчисления, при които се използват данни на НСИ Инфостат, САПИ, Агростатистика и МЗХ.  На годишна база се изнасят между 36 000 и 46 000 продуктивни телета “месодайно направление”, които са неугоени …

Aнализ: Пропуснато месопроизводство за периода 2019-2022г. и потенциал за угояване на ЕРД в България Read More »

Становище относно прилагане на мярка “пасторализъм”

Традиционната екстензивна паша на добитък е все по-често обект на атаки от страна на организации, които не успяват да представят пълната научнообоснована информация относно директното влияние на пасищни ЕПЖ върху националните паркове. Предложенията в подобни становища биха имали сериозни екологични, икономически и социални отражения в негативен аспект за десетилетия напред. Възстановителната паша и принципите на …

Становище относно прилагане на мярка “пасторализъм” Read More »

Месодайните асоциации с общо предложение за промени по Стратегическия план (2023-2027г.)

Становище с предложения за промени по СП 2023-2027г. № 17-119/17.08.2023г. от името на: Браншова камара на месодайното животновъдство – гр. ПловдивАсоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – гр.СливенНационална асоциация за месодайно говедовъдство в България – гр. София   Във връзка със започнал процес за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието …

Месодайните асоциации с общо предложение за промени по Стратегическия план (2023-2027г.) Read More »