Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БРАНШОВА КАМАРА НА МЕСОДАЙНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО   Управителният съвет на БКМЖ свиква годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.04.2024 година от 10:00 часа на следния адрес: гр. Троян, ул. Васил Левски № 281, Институт по планинско животновъдство и земеделие – конферентна зала. Събранието ще …

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Read More »

Уебинар: Въздействие на европейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор

БКМЖ, АСБ и СПБ канят своите членове на безплатен уебинар на тема: Пряко и непряко въздействие на Европейските регулации за ESG докладване върху земеделския и животновъдния сектор ESG -Environmental, Social and Governance екологично, социално и корпоративно управление). Линк за срещата ще бъде изпратен на имейлите на членовете.

СТАНОВИЩЕ: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП

Във връзка с разработване на Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в националните паркове изразяваме следното становище:  Браншова камара на месодайното животновъдство категорично възразява срещу предложените с проектите ограничения по следните съображения:  Изготвените проекти не отчитат реалните потребности на животновъдите, особено в районите на националните паркове и тяхната периферия, създават необосновано …

СТАНОВИЩЕ: Годишни планове за пашата и ползването на сено за паша в НП Read More »

Проведена 1-ва Конференция „Месодайно говедовъдство“

„Всяка месодайна ферма трябва да има програма за ремонт на стадото”, заяви успешният говедовъд от САЩ Пол Ферари пред български фермери по време на първата годишна конференция на Браншова камара на месодайно животновъдство, която се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в село Енина.   Целта на събитието беше да се обменят мнения …

Проведена 1-ва Конференция „Месодайно говедовъдство“ Read More »

Позиция на сектор месодайно животновъдство относно протестите на 23.11.2023 г.

Уважаеми дами и господа,   Предоставяме на Вашето внимание позиция от името на: – Браншова камара на месодайното животновъдство – гр. Пловдив– Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – гр. Сливен– Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България – гр. София   С УВАЖЕНИЕ,– Екип на „БКМЖ“ Позиция: https://mltc.bg/wp-content/uploads/2023/11/23.11.2023-pozicziya-sektor-mesodajno-zhivotnovadstvo.pdf

Годишна конференция „Месодайно говедовъдство 2023г.“

Уважаеми членове, От името на Браншова камара на месодайното животновъдство имаме удоволствието да Ви поканим на конференция “Месодайно говедовъдство 2023”, която ще се състои на 24.11.2023 (петък) в комплекс “Пъстървата”, село Енина, общ. Казанлък. Достъпът до семинарите е безплатен за всички членове на трите месодайни организации в България: БКМЖ, АРМПГБ и НАМГБ. С УВАЖЕНИЕ, УС …

Годишна конференция „Месодайно говедовъдство 2023г.“ Read More »

БКМЖ взе участие в научно-практическа конференция

На 11.10.2023г. „Браншова камара на месодайното животновъдство“ участва в научно-практическа конференция ,,АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ”, организирана от катедра „Аграрна икономика“ към Икономически Унверситет – гр. Варна. Управителният съвет благодари за поканата и възможността да презентира темата „Възможности за развитие на месодайното говедовъдство в България чрез коопериране и публично-частни партньорства“. Цялата …

БКМЖ взе участие в научно-практическа конференция Read More »

room, conference, chairs-2192484.jpg

ПОКАНА: Свикване на извънредно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БРАНШОВА КАМАРА НА МЕСОДАЙНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО Управителният съвет на БКМЖ свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 11.10.2023 година – сряда от 10:00 часа на следния адрес: Конна база “Тракиец”, улица „1-ва“ №2, с. Житница – конферентна зала, със следния дневен ред: 1. Приемане и освобождаване на членове …

ПОКАНА: Свикване на извънредно общо събрание Read More »

Проведена работна среща на 12.09.2023г. и отправени предложения за промени СП 2023-2027 г.

Пълен текст на писмото – тук Обръщаме се към Вас във връзка с проведена работна среща на 13.09.2023г. между представители на д-я “Животновъдство” и бранша. По време на заседанието бяха отправени предложения за изменение на първи стълб по СПРЗСР за периода 2023-2027г., които пряко засягат интервенцията “Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави (МеК)”. Предложено …

Проведена работна среща на 12.09.2023г. и отправени предложения за промени СП 2023-2027 г. Read More »

Aнализ: Пропуснато месопроизводство за периода 2019-2022г. и потенциал за угояване на ЕРД в България

Пълен текст на анализа – тук Предоставяме на Вашето внимание обобщени данни от анализ, който съставихме за периода 2019-2022г. Изследването се базира на собствени изчисления, при които се използват данни на НСИ Инфостат, САПИ, Агростатистика и МЗХ.  На годишна база се изнасят между 36 000 и 46 000 продуктивни телета “месодайно направление”, които са неугоени …

Aнализ: Пропуснато месопроизводство за периода 2019-2022г. и потенциал за угояване на ЕРД в България Read More »