Членове

Молба за членство:

Защо да стана член?

Предимствата за членовете на БКМЖ са: 

– възможност за участие в разработване на проекто закони, програми, проекти

– колегиална солидарност и сътрудничество

– получаване актуална информация засягаща пряко бранша (вкл. мониторинг на цени на трупно и живо тегло)

– повишаване на квалификацията, консултации и информационна дейност в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

 

 

Всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на описаните тук условия, може да кандидатства за членство в „БКМЖ“ посредством попълване на заявление адресирано до Общото събрание. Заедно със заявлението, е необходимо да се приложи документ за встъпителен членски внос от 50 лв. Моля попълненте формата по-долу или следните документи:

Декларация за обработка на лични данни

– Молба за членство

Защита на общия интерес

Експетриза и анализи

Обмен на информация

Сътрудничество и подкрепа