Контакти

Браншова камара на месодайното животновъдство

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. "Брезовско шосе", 145

ТЕЛЕФОН

+359 0884042059
+359 0884492244

E-МЕЙЛ

office@mltc.bg

Изпращане на съобщение