Проведена 1-ва Конференция „Месодайно говедовъдство“

„Всяка месодайна ферма трябва да има програма за ремонт на стадото”, заяви успешният говедовъд от САЩ Пол Ферари пред български фермери по време на първата годишна конференция на Браншова камара на месодайно животновъдство, която се проведе на 24 и 25 ноември 2023 г. в село Енина.

 

Целта на събитието беше да се обменят мнения и намерят решения за текущи проблеми, както и да се запознаят членовете с новости и тенденции в генетиката, храненето, развъдната дейност и всички други аспекти в месодайното говедовъдство. Присъстващи коментираха пред Агри.БГ ползите от такива срещи на бранша.

 

Така на пример на място се срещнаха представители на развъдните асоциации, чиито продукт е разплодното животно, и говедовъди със стокови стада, които произвеждат терминални телета за клане и техният продукт е месото. Особен интерес имаше към обученията на конференцията. Беше проведено посещение на месодайна ферма със стоково стадо и семинари с гост лектори.

 

В лекционната програма участие взеха: проф. д-р Теодора Ангелова – Земеделски институт – Стара Загора; проф. д-р Живко Кръстанов, ръководител на секция „Технологии и развождане в говедовъдството“ към Земеделски институт – Стара Загора; д-р Красимир Колев – Селскостопанска Академия; Пол Ферари – фермер в месодайното говедовъдство.

 

Американският говедовъд, който е трето поколение фермер и със сериозен практически опит, след обиколката в български стада сподели впечатленията си, че у нас има създадени навици по храненето, които обаче значително трябва да се подобрят.

 

Пол Ферари: Всяка крава трябва да произвежда по едно теле на година. Ако се грижиш добре за кравите и те ще се грижат добре за теб.

 

По думите му е нужно да се отделя подобаващо внимание на храненето, поддържането, изобщо на отглеждането на животните, което води до увеличаване на продуктивността и се постига генетичнен прогрес. Всички тези фактори влияят на печалбата от едно стадо.

„Всяка месодайна ферма трябва да има програма за ремонт на стадото. Една крава ако не роди, не се представя добре, трябва да бъде заменена от подрастваща юница, а не да се държат кравите по 2-3 години без да са раждали телета. Това е икономически нелогично”, акцентира успешният фермер.

Примери за добри и успешни практики дойдоха и от българските стопанства. Например у нас вече са реализирани няколко ембрион трансфери в различни български стада. Има и роден говедовъд, закупил две месодайни крави с топ генетика в САЩ. От тях се произвеждат ембриони, които после се транспортират до България и се слагат на български крави.

 

Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България – Сливен пък вече година провежда регулярни геномни оценки на разплодни животни от асоциацията. Тя вече има около 2000 обследвани животни. Тестовете се пращат в Шотландия, където се изследват ДНК маркерите.

 

На конференцията на месодайното говедовъдство беше обсъдено и въвеждането на тестове за плодовитост на разплодните бици. Няколко фермери се обединиха в желанието си да закупят специализирана апаратура – елекростимулатор, с който се взема семенна течност от бика и се изследва дали е адекватна за разплод.

 

Според Пол Ферари това изследване е обичайно в САЩ и е много необходимо, защото около 20% от биците са с ниски разплодни качества, а 5% от всички са непродуктивни. Американският фермер отбеляза още, че у нас е нужна много работа по самите пасища. Те не са толкова добре развити заради ограниченията на срочните договори за ползване. Това възпрепятства възобновяването и инвестициите в пасища. Върху добрите пасища живеят добри животни, а добрата крава всяка година има добро теле, заключи Пол Ферари.

 

Източник на текста: www.agri.bg