ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
БРАНШОВА КАМАРА НА МЕСОДАЙНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО

 

Управителният съвет на БКМЖ свиква годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.04.2024 година от 10:00 часа на следния адрес: гр. Троян, ул. Васил Левски № 281, Институт по планинско животновъдство и земеделие – конферентна зала.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението.
2. Приемане на Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на Сдружението за 2023 г.
2. Избор на членове на Управителния съвет.
4. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 11 часа, независимо от броя на присъстващите при същия дневен ред и на същото място.

Поканата за свикване на ОС да се качи в уебсайта на БКМЖ и да се изпрати по електронната поща на всички членове.

 

С УВАЖЕНИЕ,

УС на БКМЖ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *