room, conference, chairs-2192484.jpg

ПОКАНА: Свикване на извънредно общо събрание

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БРАНШОВА КАМАРА НА МЕСОДАЙНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Управителният съвет на БКМЖ свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 11.10.2023 година – сряда от 10:00 часа на следния адрес: Конна база “Тракиец”, улица „1-ва“ №2, с. Житница – конферентна зала, със следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението.

2. Промени в Устава на БКМЖ относно числеността на Управителния съвет и Контролния съвет и броя на председатели на УС.

3. Промяна в състава на Управителния съвет;

4. Промяна в състава на Контролния съвет; 

4. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе от 11 часа и ще се проведе, независимо от броя на присъстващите.

Съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава, поканата за свикване на ОС трябва да се качи в уебсайта на БКМЖ, както и да се изпрати до всички членове по имейл.

С УВАЖЕНИЕ,

УС на БКМЖ