На 11.10.2023г. „Браншова камара на месодайното животновъдство“ участва в научно-практическа конференция ,,АГРОБИЗНЕСЪТ И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ИКОНОМИКА, ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ”, организирана от катедра „Аграрна икономика“ към Икономически Унверситет – гр. Варна. Управителният съвет благодари за поканата и възможността да презентира темата „Възможности за развитие на месодайното говедовъдство в България чрез коопериране и публично-частни партньорства“.

Цялата презентация изтеглете от тук.