mltcadmn

Актуални европейски цени за трупно кланично тегло при говедата 13.03-19.03.23

Цена за говеда за клане в евро/100 кг трупно кланично тегло без ДДС въз основа на официалните определяния на цените (1.FlGDV към Закона за месото) според кланичното тегло и търговския клас. (EUROP) 13.03-19.03.23 Източник: agridata.ec.europa.eu

Покана за свикване на Общо събрание на 03.05.2023 от 10:00

Уведомяваме Ви, че по искане на Управителния съвет на „Браншова камара за месодайно животновъдство“ на 03.05.2023 – сряда, в гр. Карлово, ул. „20-ти юли 12″, Военен Клуб – Карлово, от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

Aнализ на бюджети и ставки СП 2023-2027

Изводи по планираните бюджети и бройки за подпомагане: 1) Месодайните крави формират почти 1/3 от поголовието, а получават 1/4 от бюджета за обвързано подпомагане.10% от бюджета е за Застрашени породи, които имат възможности за друго подпомагане.2) Месодайните крави извън развъдни програми имат голямо най-голямо участие като брой ЖЕ, а предвижданиябюджет не съответства на този брой. …

Aнализ на бюджети и ставки СП 2023-2027 Read More »

СТАНОВИЩЕ: Прилагане на мярка “пасторализъм” в новия СП 2023-2027 г.

Уважаема госпожо Министър, Традиционната екстензивна паша на добитък е все по-често обект на атаки от страна на организации, които не успяват да представят пълната научнообоснована информация относно директното влияние на пасищни ЕПЖ върху националните паркове.

Условия за членство и видове членове в БКМЖ

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БКМЖ И ВИДОВЕ ЧЛЕНОВЕ  Придобиване на членство  чл. 15. (1) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба по образец, в която се декларира желанието за встъпване в членство (пълноправно и/или асоциирано) и съгласието си с разпоредбите на Устава, установените Вътрешни правила и всички действащи вътрешни …

Условия за членство и видове членове в БКМЖ Read More »