СТАНОВИЩЕ: Прилагане на мярка “пасторализъм” в новия СП 2023-2027 г.

Уважаема госпожо Министър,

Традиционната екстензивна паша на добитък е все по-често обект на атаки от страна на организации, които не успяват да представят пълната научнообоснована информация относно директното влияние на пасищни ЕПЖ върху националните паркове.