цени

Актуални европейски цени на отбити месодайни телета за доотглеждане 25.08.23

Преглед на цени на търга на Masterrind на 16 август 2023 г.: Порода/тегло 200-250кг 250-300кг 300-350кг 350 – 400кг Шароле 3,94 €/кг 3,91 €/кг 3,57 €/кг 3,31 €/кг Кръстоски-Шароле 3,63 €/кг 3,36 €/кг 3,18 €/кг 3,05 €/кг Лимузин 4,13 €/кг 3,94 €/кг 3,78 €/кг 3,64 €/кг Кръстоски-Лимузин 4,10 €/кг 3,44 €/кг 3,17 €/кг 3,04 €/кг …

Актуални европейски цени на отбити месодайни телета за доотглеждане 25.08.23 Read More »

Актуални цени за трупно кланично тегло при говедата 14.08.23-20.08.23

Съществува общоевропейска система за класификация на кланичните трупове, която заедно с отчитането на цените и друга статистическа информация представлява основата на системата на ЕС за наблюдение на цените. Тя се използва и като основа за категоризиране на кланичните трупове в кланиците и за справедливо заплащане на производителите. Преглед на цените за периода 14.08-20.08.2023г: Цена за …

Актуални цени за трупно кланично тегло при говедата 14.08.23-20.08.23 Read More »

Актуални европейски цени за трупно кланично тегло при говедата 13.03-19.03.23

Цена за говеда за клане в евро/100 кг трупно кланично тегло без ДДС въз основа на официалните определяния на цените (1.FlGDV към Закона за месото) според кланичното тегло и търговския клас. (EUROP) 13.03-19.03.23 Източник: agridata.ec.europa.eu