Покана за свикване на Общо събрание на 03.05.2023 от 10:00

Уведомяваме Ви, че по искане на Управителния съвет на „Браншова камара за месодайно животновъдство“ на 03.05.2023 – сряда, в гр. Карлово, ул. „20-ти юли 12″, Военен Клуб – Карлово, от 10:00 часа ще се проведе Общо събрание на членовете на Асоциацията с дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2022г.
  2. Приемане на годишен доклад за дейността на Камарата.
  3. Приемане на годишен отчет за дейнсотта на УС и КС.
  4. Присъствието на всички членове е задължително, вкл. и фермери, които са подали заявление за членство.