Актуални цени за трупно кланично тегло при говедата 14.08.23-20.08.23

Съществува общоевропейска система за класификация на кланичните трупове, която заедно с отчитането на цените и друга статистическа информация представлява основата на системата на ЕС за наблюдение на цените. Тя се използва и като основа за категоризиране на кланичните трупове в кланиците и за справедливо заплащане на производителите.

Преглед на цените за периода 14.08-20.08.2023г:

Цена за говеда за клане в евро за 100 кг трупно кланично тегло без вкл. ДДС въз основа на официалните определяния на цените (1.FlGDV към Закона за месото) според кланичното тегло и търговския клас. (EUROP) 14.08.23-20.08.23

Млади бици 12-24 месеца / Категория А
Табела 1: Средни цени трупно говеждо 2020-2022 / 2022 / 2023

Източник: Източник: agridata.ec.europa.eu

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *